Publicacions

  • “Comentaris a la Llei catalana 15/2009 de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit de dret privat i concordants” Manel Canyameres amb diversos autors. Dirigit per Isabel Viola. Ed. Marcial Pons 2018.
  • “Guia per al Mediador Professional.” Antoni Vidal i Rafael Llinàs. Ed. Gedisa 2016.
  • “La Mediació. Resolució pacífica de conflictes “. Antoni Vidal i Frederic Munné. Ed .. La Llei 2013.
  • “Historical Contribution to the Ethical and Methodological Principles of Mediation” Manel Canyameres i Anne-Catherinne Salsberg, a “Mediation in Political Conflicts” editat per Jacques Faget. Editorial Hart Publishing. Oxford.2011.
  • Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. “Els CODIS de les bones practiques” Antoni Vidal “Mediació ciutadana i comunitària” Manel Canyameres amb diversos autors- Generalitat de Catalunya 2010.
  • “Avvocati i mediazione: possono coesistere?”. Manel Canyameres Mediazioni, Conflitti i Società Complesse “Atti de l’Convinc Internazionale. Università degli studi “Suor Orsola Benincasa”. Napoli. 2006
  • “Empreses familiars, conflictes familiars” Mediation a Europe: échanges sud els pratiques / Màster européen a Mediation »Manel Canyameres, IUKB, Sion 2002.

Han publicat en diferents revistes i treballs col·lectius; Revista La Trama (Argentina); Quarterly Bulletin “Restorative Justice in Ukraine”; Deutsche Gesellschaft für Mediation (Alemanya); Revista la Llei; Serveis Socials i Política Social de Consell General de Diplomats en Treball Social; Documents de la UAB .; Mon Jurídic ..